picture

Standardy

Rezervace prohlídky

Součástí standardního vybavení není kuchyňská linka včetně spotřebičů, nábytek, interiérové vybavení a světla.

V případě požadavků klientů na nadstandardní vybavení budou odečteny standardy v nákupních cenách prodávajícího.

Pro případ, že by v době realizace nedošlo k dodávce výše specifikovaných typů standardního vybavení, vyhrazuje si developer právo nahradit tyto zařizovací předměty modelem či výrobkem obdobného typu stejné kvality.