Standardní postup financování

S námi se podepisuje:

rezervační smlouva -> smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK) -> postup financování -> standardy běžné

 

Standardní postup financování koupě bytu se odvíjí dle rozestavěnosti projektu.

Nevratná blokační záloha ve výši:

  • 50 000 Kč – byt 1+kk,
  • 100 000 Kč – byt 2+kk,
  • 150 000 Kč – byt 3+kk,
  • 200 000 Kč – byt 4+kk,
  • 250 000 Kč – byt 5+kk.

Splatnost blokační zálohy do 3 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy. Blokační záloha bude započtena při poslední spátce na kupní cenu bytu.

  • 10 % z kupní ceny bytu. Do 14 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
  • 30 % z kupní ceny bytu. Do 14 kalendářních dnů po dokončení hrubé stavby a podání prohlášení vlastníka rozestavěné budovy do katastru nemovitostí.
  • 20 % z kupní ceny bytu. Do 14 dnů po osazení oken a dokončení vnitřních rozvodů.
  • 30 % z kupní ceny bytu. Do 14 dnů po dokončení vnitřních omítek.
  • 10 % z kupní ceny bytu. Splatné před podpisem Kupní smlouvy. Od této splátky se odečte uhrazená blokační záloha.

Smluvní dokumentaci Vám rádi předložíme na informativní schůzce.

Po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího je možné nastavit individuální postup financování. Případné klientské změny budou hrazeny dle vzájemně odsouhlasených objednávek.

 

Na vyžádání Vám zašleme vzor rezervační smlouvy, vzor SOSBK i podrobné standardy stavby.