picture

Standardní postup financování

Rezervace prohlídky

S námi se podepisuje:

rezervační smlouva -> smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK) -> postup financování -> standardy běžné

 

Standardní postup financování koupě bytu se odvíjí dle rozestavěnosti projektu.

Nevratná blokační záloha ve výši 150.000,- Kč se splatností do 3 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy. tato záloha bude započtena při poslední splátce na kupní cenu bytu.

Nevratná blokační záloha:

Smluvní dokumentaci Vám rádi předložíme na informativní schůzce.

Po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího je možné nastavit individuální postup financování. Případné klientské změny budou hrazeny dle vzájemně odsouhlasených objednávek.

 

Na vyžádání Vám zašleme vzor rezervační smlouvy, vzor SOSBK i podrobné standardy stavby.